x

Salt Lake Shiksha Niketan

  Salt Lake City North 24 Parganas

Mb684, Mahish Bathan, SectorV Salt Lake City
North 24 Parganas 700102 WEST BENGAL India

Fees
Fees Range -           

  Address


Mb684, Mahish Bathan, SectorV
Salt Lake City North 24 Parganas 700102
WEST BENGAL India

  Call     Email     Website  

Facilities

Salt Lake Shiksha Niketan Has Auditorium FacilityAuditorium
Salt Lake Shiksha Niketan Has Biology Lab FacilityBiology Lab
Salt Lake Shiksha Niketan Has Chemistry Lab FacilityChemistry Lab
Salt Lake Shiksha Niketan Has Computer Lab FacilityComputer Lab
Salt Lake Shiksha Niketan Has Dance FacilityDance
Salt Lake Shiksha Niketan Has Library FacilityLibrary
Salt Lake Shiksha Niketan Has Music Class FacilityMusic
Salt Lake Shiksha Niketan Has Physics Lab FacilityPhysics Lab

Activities

Salt Lake Shiksha Niketan - Activities - CraftCraft
Salt Lake Shiksha Niketan - Activities - Dance Class Dance
Salt Lake Shiksha Niketan - Activities - Music & Culture Music & Culture